Brukerråd

Henrik Ibsen
Her møtte vi nyrestaurerte" Henrik Ibsen"
på vei mot sin nye eier, Dalen Hotell

Henrik Ibsen
Her er vi samlet rundt bordene i
salongen på “Viktoria” og venter vi på
deilige rundstykker og kaffe

Brukerrådet, som består av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av og blant brukerne av senteret for 2 år om gangen. Det er valg i oktober hvert år,og halvparten av rådet er da på valg.


Etter valget 2019 består brukerrådet av leder Arnstein Flø, Karin Lona, Steinar Jakobsen, Bjørn Stordal,Tore Nelson og Margaretha Gulliksen.

Valgkomite: Leif Frantzen, Vidar Ingebrigtsen og Kjell Rostøl.
Brukerrådet er et rådgivende samarbeidsorgan for senterleder og brukernes talsmann overfor leder og senterets styre. Rådet har ansvar for spesielle arrangementer på senteret, som det månedlige Brukertreffet, for Juletrefest, Eldredagen, o.a. og er sammen med Hobbyrommet medarrangør av det årlige Julelotteriet.


Som en honnør for den frivillige innsatsen på senteret arrangerer Brukerrådet 3 til 4 gratis dagsturer med buss, med frokost, middag etc. til forskjellige steder i Norge og Sverige. Vi har bl.a. besøkt Bjørneparken på Flå, Hunderfossen Familiepark, seilt med DS Skibladner og i Sverige gjennom alle slusene ned Dalslandkanalen. Dagsturene er gratis for de frivillige.
Brukerrådet finansierer dette med midler som rådet har fått gjennom bingo-systemet, Norsk Tipping, og fra grasrotandelen.
Slike midler benyttes også til anskaffelse av utstyr som letter de frivilliges arbeid, men som senteret ikke har økonomi til
Brukerrådet vil være takknemlig om du støtter dem ved å registrere deg som giver av grasrotandel til Brukerrådet. De vil så motta 5 % av det du betaler for spill i Norsk Tipping.
Grasrotandelen har i løpet av 2013 gitt oss totalt kr 18.279,-.
Det er registrert 53 spillere som støtter oss gjennom denne ordningen, og vi ser gjerne at flere vil bidra til å øke denne inntektsmuligheten som betyr mye for oss.

Klikk her for å lese Brukerrådets årsberetning for 2014.

 

For å registrere deg som giver kan
du skrive ut strekkoden her, ta den med og levere den til kommisjonæren
neste gang du spiller.

Grasrotandel
Brukerrådet ved Rødtvet
Seniorsenter

Grasrotandel