Seniordans

Maleklubb
Glade seniordansere i vårt store lokale i kirkens Ungdomssenter. (Klikk på bildet for større bilde).

Maleklubb

Bli med på seniordans hos oss


Seniordansen hver mandag mellom kl. 1100 og 12.30 som ledes av en frivillig, er meget populær.  Det er for tiden mellom 20 og 30 dansere som møter frem,
Noen er nybegynnere, andre har danset lenge, noen få i opptil i 15 år. Instruksjon i gamle og etter hvert nye danser skjer hver gang, slik at gamle danser holdes ved like og man får bryne seg på nye danser. Det er derfor lett for nye interesserte å finne seg til rette og komme med i dansen og i det sosiale. Det sosiale er ikke det minst viktige ved senteret og de aktivitetene man kan være med på.
For tiden er vi bare damer på seniordansen her på senteret vårt, så herrer er ekstra velkomne. Problemet med ”kavalerer” løses i ved at man danser med et bånd rundt halsen, rødt som dame og blått som herre. Det går aldeles utmerket
Seniordans er internasjonal folkedans for eldre, tilpasset moderne rytmer. Vi danser vals, tango og reinlender, rumba, cha cha cha og salsa. I de siste årene er line-dans også kommet til.
Dansere som har gått på danselederkurs instruerer i de ulike dansene som kan stamme fra Serbia, Frankrike, Finland, Norge, Sverige for å nevne noen land. En dans i seniordansen danses derfor likt enten man er i Norden eller på Gran Canaria.
Nå er det ca 12.000 seniordansere over hele landet, tilsluttet Forbundet Seniordans Norge. Annethvert år er det Landsstevne i Seniordans, hittil arrangert 5 ganger i Håkons Hall, Lillehammer, hvor vi møter med ca.1600 likesinnede. I Oslo region arrangeres det også weekendstevner og dagsstevner for seniordanserne.
Seniordansere er ellers glade i å reise langt. Vi på Rødtvet har vært med på seniordans bl.a. i Spania, på Sicilia, i Kroatia og i Polen. De enkelte dansegrupper drar også i blant på besøk til andre seniordansegrupper.
Den store fordelen ved seniordans at man danser de samme dansene over alt. Seniordans er sunt for kroppen og for toppen!