Datakurs

Vi har nå fått datamaskiner og har lagt opp datarom for å kunne arrangere datakurs hos oss. Vi er i gang med en forsiktig oppstart og kommer tyilbake med ytterligere informasjon.