Engelsk konversasjon

Dette er en samtalegruppe hvis første formål er å ta opp gamle glemte engelsk kunnskaper og å våge å bruke dem i forskjellige sammenhenger.

Vi tar for oss engelsk i forhold til dagligdagen og snakker om en rekke aktuelle begreper som det er nyttig å ha kjennskap til på reiser, ikke minst det man møter av skilt og viktige opplysninger på flyplasser, jernbane m.m..

Som enkle rollespill diskuterer vi opplegg i forbindelse med reiser, bestilling av billetter, hotell etc. Videre kan vi snakke om menyer og bestilling av mat på hotell eller restaurant. Har noen spesielle opplevelser fra reiser eller andre ting gir det grunnlag for interessante samtaler.

Er det spesielle ønsker av språklig art, eller emner for diskusjon, tar vi også det opp.

Vi ønsker å hjelpe deltakerne til å få større glede av å kommunisere på engelsk.

Gruppen møtes kl. 13.00 i eget rom på senteret følgende mandager 2019 :

7. jan 21. jan. og 28.januar

Det kreves ingen vesentlige forkunnskaper, men man bør ha hatt et enkelt kurs i engelsk en gang i fordums dager.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne i telefon 22 25 20 20.

Rett til endringer forbeholdes