Filmklubb


Hver mandag er det filmfremvisning.

Filmen starter kl. 13.00 og har en varighet på ca én time.Vi fortsetter med slik kortfilm hver mandag.