Historikk

Vår historie
I forbindelse med byggingen av Rødtvet Kirke som ble innviet i 1978 valgte Rødtvet Menighet for egen regning å grave ut og bygge en underetasje. Den skulle benyttes som lokaler til barnehage, ungdomsaktiviteter og egen kirkestue. I samarbeid med daværende Kontoret for Eldreomsorg i Oslo Kommune ble det også planlagt og bygget egnede lokaler for et eldresenter. Kontoret for Eldreomsorg var opptatt av å etablere eldresentre i Oslo, og bidro med gode råd ved planlegging og innredning samt med delfinansiering av Eldresenteret.
Senere ble lokalene for Seniorsenteret med en omfattende dugnadsinnsats utvidet ytterligere.
Samtidig som kirken ble satt opp ble det også bygget en utvidet dobbeltgarasje nedenfor kirken. Det benyttes som garasje for minibussen vår, og lokaler for senterets rammeverksted og snekkerbod.
I utgangspunktet ble det benyttet til et godt trykkeri som påtok seg oppdrag og bidro økonomisk til senterets drift. Senere ble trykkeriet flyttet inn i kirkens underetasje, og rommene i garasjen ble omgjort til snekkerbod og hobbyrom. Det ble bl.a. produsert kleskister og andre produkter for salg og som gevinster. Det ble også igangsatt kurs i treskjæring. Konrad Teigen hadde en sentral plass i utviklingen her. Senere startet han opp med innramming og utviklet Seniorsenterets rammeverksted. Det ble en betydelig økonomisk støtte til senterets drift. Konrad Teigen ble i 2010 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats.