9

Økonomi

Senterets hovedinntekter er en driftsstøtte fra Bydel Grorud som tilsvarer ca 45 % av driftskostnadene. Det øvrige dekkes av overskudd fra kafeteriaen og ulike inntektsbringende tiltak som blant annet rammeverkstedet, hobbyrommet og gaver. Hovedkostnader er knyttet til husleie, strøm, renhold og lønn.


Senteret fikk i 2016 kr. 943 884,-i driftsstøtte fra Bydel Grorud. Det er fortsatt som nevnt over et lavt driftstilskudd i forhold til våre kostnader.

Alle aktiviteter har en deltakeravgift pr gang til senteret. Dette er en ordning som er etablert av brukerne selv. Avgiften er for tiden kr. 15,00


Giroen vedlagt våre program for vår og høst gir et godt tilskudd til driften. Vi har i løpet av 2016 mottatt gaver på i alt kr.84 500,-, noe som viser at brukerne våre er glade for tilbudet vi gir.


Senterts regnskap for 2016 viser et lite overskudd på ca. 9 000.
Regnskapet viser at det fortsatt må være en stram økonomistyring av driften, og at vi vil være avhengig av gaver, ekstramidler og kreativitet for å kunne drive senteret videre.