Styre

Styret for Seniorsenteret har ansvaret for å legge forholdet til rette for en god drift av senteret. Det innebærer en god økonomisk styring, et variert aktivitets og trivselstilbud og et godt og næringsrikt kosthold til brukerne.


Styret består av 7 medlemmer og to varamedlemmer.
Styreleder og 3 av styremedlemmene er valgt av senterets eier, Rødtvet Menighet ved menighetsrådet.


Senterleder er styrets sekretær.

.
I styret sitter:


Styreleder Kristen Ødegaard,eier rapresentant
Nestleder Gunnar Follerås eier representant.

Wenche Hansgaard, eier representant

Arnstein Flø, Brukerrådets representat
Jeyapalan ansattes representant
Gro Krummel, frivillige representant .
Lilia Nordbø, styrets sekretær